Acord Familjerådgivning Logo

Om oss

Kompetens

Samtliga medarbetare i Acord har var och en mer än tjugo års erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete och vi har därmed en mycket bred erfarenhetsbas. Vi har exempelvis tidigare arbetat med vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, sexologi, individualterapi, gruppterapi, kriminalvård, socialtjänst, missbruksvård och behandlingshem av olika slag.

Vi uppfattar arbetet med familjerådgivning som ofta mycket givande och utvecklande för de personer som deltar. I den nära relationen blir vi som individer synliggjorda och utmanade med alla våra personliga förtjänster och svårigheter. Par och familjerelationerna är i ständig förändring och det gör att vi måste förhålla oss aktivt till vårt eget sätt att vara. Detta gör att samtalen enligt oss inte bara bidrar till en utveckling av relationerna utan även till en individuell utveckling för de personer som deltar. Vilket kan berika även andra delar av livet som arbetet, vänskapsrelationer, släktrelationer och så vidare.

Samtliga medarbetare är legitimerade psykoterapeuter (fyra med inriktning psykodynamisk terapi och en mot systemisk familjeterapi) och samtliga har vidareutbildning i sexologi inklusive HBTQ perspektiven. Detta möjliggör att vi kan erbjuda fortsatt behandling genom individuell, par eller familjeterapi om behov föreligger efter att familjerådgivningsuppdraget är slutfört.

Vad gäller övriga vidareutbildningar kan nämnas Symboldrama, Emotionellt fokuserad psykoterapi för par (EFT), handledning, KBT samt olika manualbaserade behandlingar riktade mot barn och familjer.

Upplever ni att ni behöver någon av våra specifika kompetenser så är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss för att matcha era behov mot våra kompetenser.

Organisation

Acord familjerådgivning har varit verksamt sedan 2005. Företaget ägs och drivs gemensamt av oss fyra psykoterapeuter. Detta ger en platt och effektiv organisation där alla medarbetare är direkt och engagerat involverade i verksamheten. För att möjliggöra bra tillgänglighet så är våra mottagningar spridda till olika delar av Stockholm; Södermalm, Östermalm, Vasastan och Solna. I dagsläget har vi avtal med elva kommuner i Stockholmsområdet gällande familjerådgivning.

Vi arbetar gemensamt med kvalitetsutveckling genom årliga uppdateringar av verksamhetens rutiner, gemensam handledning, metoddagar och gemensam planering av vidareutbildningar.