Acord Familjerådgivning Logo

Behandling av personuppgifter

Vid kontakt med oss behöver ni endast ange förnamn och kommuntillhörighet.

Angående sekretess och dataskydd:

Ni kan även komma anonymt. För att garantera anonymiteten fullt ut krävs kontant betalning och endast kontakt via telefon utifrån risk för dataintrång.

Vi registrerar inga personuppgifter och all mailkorrespondens raderas vid kontaktens avslutning.

Länk: www.datainspektionen.se