Familjerådgivningen Lidingö

Att leva tillsammans och dela glädje och sorg med varandra är en utmaning!
Alla kan få problem i nära relationer.
Par vänder sig till oss med olika frågeställningar som rör samlevnad eller separation.
Vi erbjuder samtal med fokus på parrelationen.
Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över olika lösningar och finna konstruktiva lösningar vare sig man väljer att fortsätta eller gå skilda vägar.
Vi är familjerådgivare och leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete med par, familjer, barn, ungdomar och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser.

Klientavgift: 350:- per besök

När det gäller familjerådgivning och Du/Ni bor på Lidingö, så måste ni också ringa till stadens kundcenter för att få ett kundnummer, telefon 08-7313000. OBS, Du/Ni kan boka tid hos familjerådgivare innan ni fått kundnumret.

Välkommen att ringa oss
Hans Larsson 073 – 70 70 150
Caroline Stenqvist 070-796 90 17
Erik Netterberg 070 – 630 02 27
Anette Hamrelius 0708-67 95 75
Börje Forsell 070-7915581