Acord Familjerådgivning Logo

Familjerådgivningen Ekerö

Att leva tillsammans och dela glädje och sorg med varandra är en utmaning!
Alla kan få problem i nära relationer.
Par vänder sig till oss med olika frågeställningar som rör samlevnad eller separation.
Vi erbjuder samtal med fokus på parrelationen.
Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över olika lösningar och finna konstruktiva lösningar vare sig man väljer att fortsätta eller gå skilda vägar.
Vi är familjerådgivare och leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete med par, familjer, barn, ungdomar och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser.

Klientavgift: 550:- per besök. Första samtalet är avgiftsfritt.

När det gäller familjerådgivning och Du/Ni bor i Ekerö så måste ni också ringa till kommunen för att få ett kundnummer, telefon 08-12457100. OBS Du/Ni kan boka tid hos familjerådgivare innan ni fått kundnumret.

Välkommen att ringa oss

Hans Larsson073-707 01 50
Caroline Stenqvist070-796 90 17
Anette Hamrelius070-867 95 75
Börje Forsell070-791 55 81
Monica Ek070-461 12 46