Kvalitetsuppföljning

Acord Familjerådgivning HB har en fortlöpande kvalitetskontroll. Vi känner oss glada över det gensvar våra klienter ger oss och vill dela med oss av resultatet.

Ett sammandrag av 2017 års uppföljning:

– 6% har haft 1 samtal, 45% har haft 2-3 samtal, 17% 4-5 samtal, 20% 6-8 samtal och 13% har haft 9 eller fler samtal.

– En av frågorna berör hur själva kontakten varit med familjerådgivningen. 75% tycker att den varit mycket bra och 25 % tycker att den varit bra. Ingen tycker att den varit mindre bra, eller att den har varit dålig.

– När det gäller förändring i relationen så tycker 64 % att de fått en märkbar förändring, 33 % i någon mån och 3% tycker att man inte fått någon förändring alls.

– Förmågan att tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt har ökat märkbart för 61%, i någon mån för 31 % och 7 % upplever ingen skillnad.

– 71 % tycker att samtalen har bidragit till att bättre förstå sin del av konflikten, 26% i någon mån och 3% att det inte gjort det.

– 98 % kan rekommendera oss till andra, medan 2 % är tveksamma. Ingen säger nej.

– För 95 % var det lätt att komma i kontakt med oss. 5% tyckte inte det.

Några citat:

Är mycket nöjd med den hjälpen vi/jag fått. Bra med subventionerat pris!

Familjerådgivaren passade väldigt bra för oss. Bra med en man då detta vanligtvis är en väldigt kvinnlig värld.

Det var nog det bästa vi gjort för vårt förhållande. Tack!

Det hjälper, men vi faller då och då i gamla invanda mönster. Därför är det så bra att komma tillbaka till familjerådgivaren.

Jag förstår bättre vad jag gör som sätter igång bråk.

Alla var inte nöjda:

Borde ha varit fler samtal. Det skulle behövas fler rådgivningstillfällen och längre.

Mer förståelse för hur man kan samtala, konstruktivt, i praktiken. Ge oss verktyg att jobba med hemma. ”Tvinga” oss till att komma fram till saker.