Acord Familjerådgivning Logo

Kvalitetsuppföljning

Acord Familjerådgivning HB har en fortlöpande kvalitetskontroll. Vi känner oss glada över det gensvar våra klienter ger oss och vill dela med oss av resultatet.

Ett sammandrag av 2018 års uppföljning:

– 19% har haft 1 samtal, 18% har haft 2-3 samtal, 29% 4-5 samtal, 22% 6-8 samtal och 12% har haft 9 eller fler samtal.

– En av frågorna berör hur själva kontakten varit med familjerådgivningen. 74% tycker att den varit mycket bra och 26 % tycker att den varit bra. Ingen tycker att den varit mindre bra, eller att den har varit dålig.

– När det gäller förändring i relationen så tycker 62 % att de fått en märkbar förändring, 30 % i någon mån och 8% tycker att man inte fått någon förändring alls.

– Förmågan att tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt har ökat märkbart för 63%, i någon mån för 31 % och 6 % upplever ingen skillnad.

– 63 % tycker att samtalen har bidragit till att bättre förstå sin del av konflikten, 34% i någon mån och 3% att det inte gjort det.

– 99 % kan rekommendera oss till andra, medan 1 % är tveksamma. Ingen säger nej.

– För 97 % var det lätt att komma i kontakt med oss. 3% tyckte inte det.

Några citat:

Enormt värdefullt att i egenskap av förälder få professionell hjälp att förstå sitt barn, samt verktyg att hantera situationen. Mn.

Tacksam att det finns möjlighet till lågt pris och snabb tid. Mn.

Det är bra att se konflikten ur ett ”manligt” perspektiv. Kv.

Känns som en trygghet att komma på samtalen. Jag och min partner kommer alltid från samtalen ”ett steg närmare” varandra”. Kv.

Verkligen bra och önskade att fler testade. Kv.

Alla var inte nöjda:

Endast om personen som sökt samtalsterapi vill förändra något är det möjligt. Kv.