Acord Familjerådgivning Logo

Kvalitetsuppföljning

Acord Familjerådgivning HB har en fortlöpande kvalitetskontroll. Vi känner oss glada över det gensvar våra klienter ger oss och vill dela med oss av resultatet.

Sammanställning av brukarenkät 2022

Enkäten delades ut till par som var aktuella under september och oktober månad. Enkäten gavs ut i adresserade och frankerade kuvert (en enkät per person) som paret postade till respektive rådgivare. Svaren redovisas i procent av totala antal svar.

Antal utdelade enkäter, svar och svarsfrekvens:

Totalt: 170 utdelade 83 inkomna, 49%.

Andelen Kvinnor, män och hen (svarsalternativet ”annat” fanns men ingen kryssade för detta)

Kvinnor 49, 59%. Män 32, 41%.

Hur många samtal har du deltagit i?

1 samtal 6, 7%.
2-3 samtal 23, 29%. 4-5 samtal 31, 37%.

6-8 samtal 7, 9%.
9 eller fler samtal 15, 19%.

Hur tycker du kontakten har varit?

Mycket bra 59, 72 %. Bra 23, 28 %. Mindre bra 0, 0%. Inte alls bra 0, 0%.

Har samtalen hos oss lett till en förändring av relationen mellan er?

Ja 50, 60%.
I någon mån 30, 36%.

Nej 3, 4%.

Har samtalen ökat Er förmåga att tala om problemen på ett mera konstruktivt sätt?

Ja 53, 64%.
I någon mån 25, 30%. Nej 3, 6%.

Har samtalen hjälpt Dig att bättre förstå dig själv och din del i konflikten?

Ja 62, 75%.
I någon mån 18, 22%. Nej 2, 3%.

Var det lätt att komma i kontakt med en familjerådgivare?

Ja 80, 99%, Nej 2, 2%.

Vill du rekommendera denna familjerådgivning till någon annan?

Ja 80, 100%. Tveksamt 2, 2%. Nej 0, 0%.

I samband med varje fråga gavs utrymme för svar i fritext. Här är några exempel:

De är toppen och har hjälpt oss genom en svår period.
Svårt läge för oss, flera missfall i rad.
Det är lugn stämning och vi lyssnar mer på varandra.
Vi kan prata utan att samtalet låser sig. Vi kan prata om det som är jobbigt.

Har absolut hjälpt mig att förstå och erkänna min del i problemen bättre. Lätt att prata med.
Färre utbrott nu.
Lugn och saklig rådgivare.

Egentligen inga synpunkter men kanske lite mer militäriska direktiv till båda parter, men jag vet inte. Så att båda är med i matchen.

Vi är på väg men långt ifrån mål.

Varit så givande! Vi kommer fortsätta vända oss till er. Har även rekommenderat flera vänner.

Rådgivaren är en riktigt bra terapeut som tillhandahåller bra verktyg.

Det har framför allt blivit en avspänning i relationen vilket är mycket positivt.

Vi har egentligen inte sökt för en konflikt men tror jag förstår mer om min del och påverkan.

Det har varit väldigt nyttigt för oss. Ibland skulle vi behöva mera stöd för att hålla strukturen och en röd tråd under samtalen.

Mycket professionell.

Vi bråkar mycket mindre.

Toppenbra, vi är så nöjda och rekommenderar till alla!

Relationen har förändrats men det blir fortfarande bråk ibland och då ser vi inte vårt eget beteende.

Bra och förstående, vill ha mer vad hur jag inte ska tappa det hela.

Trevligt bemötande. Tydlig och med bra tanke bakom. Bra med historiskt perspektiv (släkt och uppväxt).

Min sambo har varit stängd och ej mottaglig men det har släppt.

Vi fick hjälp med att hantera yttre problem.

Vi återkom efter 1-2 år.

Är mycket tacksam för den hjälp vi har fått. Utan den hade vi inte räddat vår relation och varit där vi är idag.

Det har blivit en enormt stor skillnad i relationen.
Jag har arbetat i egenterapi parallellt som säkert har bidragit till förändringen.

Min man har tyckt att terapeuten känts bra, en förutsättning för att samtalen skall äga rum. Det har alltså varit bra och mycket funktionellt att maken varit mycket nöjd med kontakten. Något jag var orolig för innan kontakten startades.

Rådgivaren vände det nedåtgående i relationen till positivt väldigt snabbt.

Vi är väldigt nöjda både med kvaliteten och pris och planerar att ha stående tider framöver för att underhålla relationen.

Förändring har varit möjlig för att någon lyssnat på båda och vi visat respekt av att någon annan är i rummet. Terapeuten kunde varit mer aktiv med frågor om vårt beteende och hur vi kunde förändra det. Men jag tog upp det själv för det hände typ ingenting.

Har önskat mer konkreta verktyg. Annars väldigt bra, Tack!

Terapeuten har varit engagerad och skapar gott förtroende.

Det har faktiskt löst vissa frågor som blivit mycket klarare.

Alla borde gå en gång i familjerådgivning. Bra nystart för oss.

Bra att ta med en tredje, blir bättre samtal. Men en svår separation.

Knepigt med en partner som är ”instabil” och behöver mycket för egen del. Vi fick bra råd för att gå vidare.

Min man tyckte det var mycket bättre än han kunde tro. Så glad att få kontakt med min dotter och barnbarn igen.

Vi stöttar varandra bättre nu, mindre konflikter.

Med ett barn med cancer och många tuffa år har vi glidit ifrån varandra. Med hela familjen 2 barn 10 och 14 vi har fått hjälp av samtalen att komma varandra närmare. Helt ovärderligt.

Bra, kände mig trygg.
Det hjälpte mig mycket, hon såg när man var lugn och stressad.
Vi har bättre kommunikation nu.
Önskar mer aktivt deltagande av rådgivaren.
Så bra att få in en tredje som ser oss båda två.
Vi hittade tillbaka till varandra efter några tuffa år.
Vi har redan rekommenderat rådgivaren till andra.
Inkännande, närvarande och konstruktiv i sitt sätt att leda oss. Tack! Hemsidan kan bli tydligare.