Kvalitetsuppföljning

Acord Familjerådgivning HB har en fortlöpande kvalitetskontroll. Vi känner oss glada över det gensvar våra klienter ger oss och vill dela med oss av resultatet.

Ett sammandrag av 2016 års uppföljning:

– 13% har haft 1 samtal, 34% har haft 2-3 samtal, 26% 4-5 samtal, 24% 6-8 samtal och 3% har haft 9 eller fler samtal.

– En av frågorna berör hur själva kontakten varit med familjerådgivningen. 52% tycker att den varit mycket bra och 48 % tycker att den varit bra. Ingen tycker att den varit mindre bra, eller att den har varit dålig.

– När det gäller förändring i relationen så tycker 44 % att de fått en märkbar förändring, 47 % i någon mån och 9% tycker att man inte fått någon förändring alls.

– Förmågan att tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt har ökat märkbart för 45%, i någon mån för 49 % och 6 % upplever ingen skillnad.

– 57 % tycker att samtalen har bidragit till att bättre förstå sin del av konflikten, 37% i någon mån och 6% att det inte gjort det.

– 97 % kan rekommendera oss till andra, medan 3 % är tveksamma. Ingen säger nej.

– För 100 % var det lätt att komma i kontakt med oss.

Några citat:

Har varit mycket bra, särskilt vår terapeut som varit så engagerad. (Kv.)

Mycket bättre än vad jag förväntade mig och då var ändå min förväntan hög. På två veckor mår vår relation bättre än vad den gjort på under de senaste åren. (Kv.)

Vi har blivit mycket bättre på att tala om våra problem. (Mn.)

Jag förstår bättre min del och hur den påverkar min partner. (Mn.)

Vi har fått verktyg och teorier som påverkar vår förmåga att tala om problem.(Kv.)

Bra och frank metod. Känns genomtänkt och okonstlat. Och med ett driv.(Kv)

Jag är mycket, mycket nöjd.(Mn.)

Alla var inte nöjda:

Inte riktigt så mycket eller positiv förändring som vi önskar tyvärr. Behöver förmodligen fler samtal.

Jag tycker det skulle vara någon slags ”läxa” från terapeuten. Något ”konstruktivt”.(Kv.)